• <<
 • 27. Október
 • 28. Október
 • 29. Október
 • 30. Október
 • 31. Október
 • 1. November
 • 2. November
 • >>

Vodičské preukazy formátu EÚ na Slovensku

Po vstupe SR do EÚ začali aj na Slovensku vydávať nové vodičské preukazy formátu Európskej únie. Staré /ružové/ vodičské preukazy zostali v platnosti naďalej.

Poplatok za vydanie preukazu zostal po vstupe do Európskej únie rovnaký - kolok v hodnote 100 korún. Pri strate, alebo poškodení vodičského preukazu vodič zaplatil 200 korún a pri ďalšej strate alebo poškodení v priebehu dvoch rokov 500 Sk.

Nové vodičské preukazy majú neobmedzenú platnosť a obsahujú rôzne bezpečnostné a ochranné prvky, aby sa predišlo ich pozmeňovaniu a falšovaniu.

Vodičský preukaz formátu EÚ

Staré vodičské preukazy sú dodnes platné v krajinách, ktoré podpísali v roku 1968 viedenský Dohovor o cestnej premávke. Takisto nové vodičské preukazy budú platné v zmluvných krajinách. V ostatných krajinách budú vodiči potrebovať, tak ako doteraz, medzinárodný vodičský preukaz. Medzinárodný vodičský preukaz môže za poplatok získať každý, kto vlastní vodičský preukaz.

Platnosť ešte pred vstupom Slovenska do EÚ stratili iba staré vodičské preukazy vydané do 31. decembra 1992. Vodičské preukazy vydané po 31. 12. 1992 zostávajú naďalej v platnosti.

Na výmenu starého vodičského preukazu je potrebná:

- jedna fotografia s rozmermi 3,5x4,5 cm, zobrazujúca skutočnú podobu držiteľa vodičského preukazu;
- stokorunový kolok;
- občiansky preukaz;
- vodičský preukaz;
- vyplnená predtlačená žiadosť o výmenu vodičského preukazu.

Staré štátne poznávacie značky /EVČ/ vydané pred 1. 4. 1997 zostali v platnosti do 31. decembra 2004.

Nový vodičský preukaz je polykarbonátová karta s rozmermi 8,6 x 5,4 cm s viacerými ochrannými bezpečnostnými prvkami. V Národnom personalizačnom centre na tieto karty vyznačujú laserovým gravírovaním osobné údaje a fotografiu žiadateľa o vodičský preukaz. Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je modrý obdĺžnik s dvanástimi žltými hviezdičkami v kruhu. Vo vnútri kruhu sú veľké písmená SK. Pod obdĺžnikom je fotografia držiteľa veľkosti 2X2,5 cm. Vedľa obdĺžnika je veľkými písmenami napísané „VODIČSKÝ PREUKAZ“ a „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Na preukaze je ružovou farbou vo všetkých jazykoch Európskej únie názov „vodičský preukaz“.

Nové vodičské preukazy sa začali od mája 2004 vydávať na jednotných pracoviskách (všetky okresné riaditeľstvá a niektoré obvodné oddelenia policajného zboru). Na týchto jednotných pracoviskách začali neskôr vydávať aj pasy a občianske preukazy.

JEDNOTNÉ PRACOVISKÁ:

Názov     Sídlo
01     DI Banská Bystrica     OR PZ Banská Bystrica, Okružná 19
02     DI Brezno     OR PZ Brezno, Mostárenská 13
03     DI Lučenec     OR PZ, ODI Lučenec, ul. Dr.Vodu č. 5
04     DI Poltár     OR PZ, ODI Poltár, ul. Železničná č. 5
05     DI Veľký Krtíž     OR PZ, ODI Veľký Krtíš, ul. Banícka č. 20
06     DI Rimavská Sobota     OR PZ Rimavská Sobota, Petra Hostinského č. 2
07     DI Revúca     Revúca, ul. Priemyselná č. 305/9
08     DI Zvolen     OR PZ Zvolen, ul. Švermova č. 4
09     DI Detva     Detva, ul. Záhradnícka č. 1
10     DI Krupina     Krupina, ul. Kalinčiakova č. 881
11     DI Žiar nad Hronom     OR PZ Žiar nad Hronom, ul. M. Chrasteka č. 123
12     DI Banská Štiavnica     Banská Štiavnica, Križovatka č. 4
13     DI Žarnovica     Žarnovica, ul. Bystrická č. 467
14     DI Nitra     OR PZ Nitra, Piaristická č.5
15     DI Zlaté Moravce     OO PZ Zlaté Moravce, Sládkovičova č.8
16     DI Komárno     OR PZ Komárno, Záhradnícka č.6
17     DI Nové Zámky     OR PZ Nové Zámky,Bratov Baldigariovcov č.7
18     DI Šaľa     ODI Šaľa, budova Duslo, ul. Nivy č.2
19     DI Levice     OR PZ Levice, Ľudovíta Štúra č.51
20     DI Topoľčany     OR PZ Topoľčany, nám. Ľ. Štúra č.1738
21     DI Žilina     Žilina, ul. Veľká Okružná č. 31
22     DI Bytča     Bytča, ul. 1. mája č. 1
23     DI Čadca     Čadca, ul. Paláriková č. 977/25
24     DI Kysucké Nové Mesto     Kysucké Nové Mesto, ul. D. Poľského č. 1371
25     DI Ružomberok     Ružomberok, ul. Námestie Slobody č. 2
26     DI Dolný Kubín     Dolný Kubín, ul. Bysterecká č. 2067/5
27     DI Tvrdošín     Nižná nad Oravou, ul. Nová Doba č. 496
28     DI Námestovo     Námestovo, ul. Mláka č. 7/5
29     DI Martin     Martin, ul. Osloboditeľov č. 44
30     DI Turčianske Teplice     Turčianské Teplice, ul. Partizánska č. 419/16
31     DI Liptovský Mikuláš     Liptovský Mikuláš, ul. Školská č. 2
32     DI Košice     Košice ul. Moyzesová č. 19
33     DI Košice okolie     Košice ul. Trieda SNP č. 35
34     DI Michalovce     Michalovce ul. J. Holého č. 46
35     DI Rožňava     Rožňava ul. Janka Kráľa č. 1
36     DI Spišská Nová Ves     Spišská Nová Ves, ul. Elektrárenská č.1
37     DI Gelnica     Gelnica, ul. Hlavná č.1
38     DI Trebišov     Trebišov, ul. Milana Rastislava Štefanika č. 2319/180
39     DI Sobrance     Sobrance, ul. kpt. Nálepku č. 11
40     DI Bardejov     OR PZ Bardejov, Ul. Partizánska č. 42, Bardejov
41     DI Svidník     OR PZ Bardejov, Ul. Sovietskych Hrdinov 200/35, Svidník
42     DI Stropkov     OR PZ Bardejov, Ul. Šarišská č. 171, Stropkov
43     DI Humenné     OR PZ Humenné, Ul. nemocničná č. 1, 066 01 Humenné
44     DI Medzilaborce     OR PZ Humenné, Ul. Ševčenkova 46, 068 01 Medzilaborce
45     DI Snina     OR PZ Humenné, Ul. študentská č. 1450/13, 069 01 Snina
46     DI Prešov     OR PZ Prešov, Ul. Vajanského č. 32, Prešov
47     DI Sabinov     OR PZ Prešov, Námestie slobody č. 5, Sabinov
48     DI Levoča     OR PZ Poprad, Ul. Rozvoj 31, Levoča
49     DI Kežmarok     OR PZ Poprad, Ul. Nižná brána 6, Kežmarok
50     DI Poprad     OR PZ Poprad, Ul. Alžbetina 5, Poprad
51     DI Stará Ľubovňa     OR PZ Poprad, Ul. Okružná 25, Stará Ľubovňa
52     DI Vranov nad Topľou     OR PZ Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5/137, Vranov n. Topľou
53     DI Trnava     Starohájska č.5, 91701 Trnava
54     DI Hlohovec     Jarmočná č.3, Hlohovec
55     DI Piešťany     Krajinská č.5. Piešťany
56     DI Galanta     Hlavná č.13 Galanta
57     DI Dunajská Streda     Muzejná č.236/6, 929 24 Dunajská Streda
58     DI Senica     Mozzesova č.1, Senica
59     DI Skalica     OO PZ v Skalici, Strážnická č. 4
61     DI Senec     Hollého 8, Senec
62     DI Pezinok     Šenkvická 14, Pezinok
63     DI Malacky     Zámocká 5, Malacky
64     DI Trenčín     Trenčín, Inovecká 5
65     DI Ilava     Dubnica nad Váhom, Jesenského 294
66     DI Bánovce nad Bebravou     Bánovce nad Bebravou, Janka Matušku 19
67     DI Nové Mesto nad Váhom     Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 38
68     DI Myjava     Myjava, Trokanova 5
69     DI Prievidza     Prievidza, Košovská cesta 14
70     DI Partizánske     Partizánske, Februárova 651
71     DI Považská Bystrica     Považská Bystrica, Kukučínova 1
72     DI Púchov     Púchov, Svätoplukova 8
73     DI Bratislava I     Bratislava, Sasinkova č.23
74     DI Bratislava II     Bratislava, Záhradnícka č.93
75     DI Bratislava III     Bratislava, Vajnorská č.25
76     DI Bratislava IV     Bratislava, M. Sch. Trnavského č.1/a
77     DI Bratislava V     Bratislava, nám. Hraničiarov 1/b

Poznámka: Nový formát vodičského preukazu európskeho formátu je náhradou za staré vodičské preukazy platné na Slovensku i v krajinách Viedenského dohovoru. K starým formátom vodičského preukazu na vedenie vozidiel mimo krajín Viedenského dohovoru si vodiči mali možnosť vybavovať „Medzinárodný vodičský preukaz“.

Medzinárodný vodičský preukaz však neoprávňuje jeho držiteľa na vedenie motorových vozidiel v Slovenskej republike, ak bol vydaný v Slovenskej republike alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenskej republiky. Medzinárodný vodičský preukaz je knižka s rozmermi 14,8 cm x 10,5 cm. Jeho prvý a posledný list, ktoré tvoria obal knižky, sú sivej farby; vnútorné strany sú biele. V medzinárodnom vodičskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje o jeho držiteľovi v rozsahu meno, priezvisko, prípadne titul, dátum a miesto narodenia držiteľa VP, obec pobytu a rozsah vodičského oprávnenia podľa platného vodičského preukazu vrátane prípadného obmedzenia jeho rozsahu a ďalších obmedzujúcich podmienok viesť motorové vozidlá. Medzinárodný vodičský preukaz ďalej obsahuje:
• fotografiu tváre, ktorá musí byť vyhotovená v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami; v odôvodnených prípadoch môže byť zo zdravotných alebo náboženských dôvodov fotografia tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu žiadateľa o vydanie medzinárodného vodičského preukazu,
• podpis držiteľa medzinárodného vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydá len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike. Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa
a) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni (Viedenský dohovor), alebo
b) Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve (Ženevský dohovor).
Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na tri roky a podľa Ženevského dohovoru s platnosťou na jeden rok.  
Neplatný je ten medzinárodný vodičský preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom vodičského preukazu alebo ktorého vodičský preukaz je neplatný!!!

Výmena vodičského preukazu

Platné vodičské preukazy vydané v SR pred 1. májom 2004 vymieňajú orgány Policajného zboru za nové vodičské preukazy európskeho formátu na základe žiadosti.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť:

 • vodičský preukaz, o výmenu ktorého žiada,
 • platný doklad svojej totožnosti a
 • vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je ďalej povinný splniť nasledovné podmienky:

 • má na území SR pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je na udelenie vodičského oprávnenia rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • je držiteľom len jedného vodičského preukazu,
 • podrobí sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

Obnovenie vodičského preukazu

Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný z dôvodu, že uplynula jeho platnosť, obsahuje neoprávnene vykonané zmeny, údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti alebo ich nie je možné identifikovať, alebo ak držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.

Pri obnovení vodičského preukazu orgán Policajného zboru vydá vodičský preukaz a uzná skupinu alebo podskupinu udeleného vodičského oprávnenia, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný:

 • predložiť vodičský preukaz (to neplatí v prípade straty alebo odcudzenia),
 • predložiť platný doklad svojej totožnosti,
 • vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
 • splniť stanovené podmienky (podmienky sú rovnaké ako v prípade výmeny vodičského preukazu - pozri vyššie).

Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.

Neplatnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz je neplatný, ak:

 • uplynula jeho platnosť,
 • obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
 • údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak:

 • jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
 • jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • bol vydaný v rozpore so zákonom,
 • sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
 • vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, aj vtedy, ak vodič, ktorý je povinný mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, tento doklad pri sebe nemá.

Nové kategórie, i skupiny

Vodiči na Slovensku sa po vstupe do EÚ dočkali aj novej vyhlášky, podľa ktorej úspešný absolventi vodičskej skúšky dostávajú hneď po skúške plnohodnotný vodičský preukaz formátu EÚ. V nej došlo k zmene skupín vodičských oprávnení. Pôvodných šesť skupín A, B, C, D, E, a T nahradilo 15 skupín: A, A1, AM, B, B1, C, C1, D, D1, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E a T. Aj táto úprava už korešpondovala s právnymi normami Európskeho spoločenstva.

Príloha:  Rozhodnutie komisie 2008_766 ESz 28. augusta 2008 o rovnocennosti kategórií vodičských preukazov – Úradný vestník EÚ I.270/31

Jednotný vodičský preukaz EÚ od roku 2013

Ešte v marci 2006 sa na Rade EÚ venovanej zvýšeniu bezpečnosti na cestách a boju proti podvodom ministri dopravy 25-tich členských krajín dohodli na tom, že najneskôr do roku 2012 zavedú v celej Európskej únii jednotný spoločný formát vodičského preukazu. Vtedajší komisár EK pre dopravu Jacques Barrot, ktorý sa neskôr stal podpredsedom EK pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť (2008 - 2009) považoval zavedenie nového spoločného vodičského preukazu za dôležitý nástroj zvýšenia bezpečnosti na európskych cestách i boja proti podvodom. Nový systém spoločných vodičských preukazov by v celej EÚ mal zabrániť tomu, aby vodič, ktorému odňali vodičský preukaz pre vážny priestupok v niektorej z členských krajín únie, mohol získať tento doklad v inej krajine.

Ministri vtedy rozhodli, že nový spoločný preukaz nahradí súčasný systém do roku 2012. Vodičský preukaz bude vydávaný na 10 alebo 15 rokov, v závislosti od rozhodnutia členskej krajiny.

Štandardizované budú aj vodičské preukazy pre mopedy a motocykle, podľa novej úpravy budú môcť občania EÚ získať licenciu na ťažšie motocykle len po dvojročnej skúsenosti s ľahšími typmi.

Nové preukazy schválil aj Európsky parlament

V decembri 2006 schváli Európsky parlament v druhom čítaní novú legislatívu týkajúcu sa spoločného formátu európskych vodičských preukazov, ktorý sa má v Únii začať uplatňovať od roku 2013. Cieľom je nahradiť vyše 110 rôznych typov "vodičákov" využívaných v súčasnosti v členských krajinách EÚ. Schválený text odráža kompromis dosiahnutý počas rokovaní s Radou, čo znamená, že po podpise v Rade vstúpi smernica do platnosti.

Súčasťou nových vodičských preukazov s jednotným formátom kreditnej karty pre celú EÚ má byť  zabudovaný mikročip, zahŕňajúci údaje a fotografie. Vodičský preukaz bude vystavovaný na obmedzené obdobie, aby sa mohol pravidelne aktualizovať a aby sa do neho mohli pridávať nové bezpečnostné prvky prostredníctvom čipu (aktualizácia fotografie, podpisu, atď). Obnovovanie platnosti preukazov však nebude zaväzovať členské krajiny, aby od ich držiteľov požadovali dodatočné preskúšavanie vodičskej spôsobilosti, pokiaľ sa tak nerozhodnú z vlastnej vôle.

V novej legislatíve sa ráta aj s vytvorením celoeurópskej databázy vodičských oprávnení, ktorá má slúžiť na zabránenie tzv. "vodičskej turistiky", teda postupu vodičov, ktorí sa po odobratí vodičského preukazu v jednej krajine snažia získať ho opäť v inom členskom štáte.

Po vstupe smernice do platnosti budú musieť členské štáty zabezpečiť, aby bol každý vodičský preukaz v Únii vymenený za nový najneskôr 26 rokov po jeho zavedení, teda do roku 2033.

Okrem spomínaných princípov v budúcich spoločných vodičských preukazoch EÚ obsahuje smernica aj tzv. "princíp postupného prístupu" založený na požiadavke, aby každý vodič silnejších motoriek získal najskôr povinne dostatok praxe v riadení menších motocyklov. Vek pre priamy prístup k riadeniu silnejších motorov sa posunie na 24 rokov. Cieľom tohto ustanovenia je ochrániť najmladších vodičov, pre ktorých sa tiež zavedú povinné teoretické testy na mopedy. V rámci nových pravidiel pribudne tiež harmonizácia predpisov pre kvalifikáciu a charakter školení výcvikových pracovníkov v autoškolách, ako aj pre ich preškoľovanie.