S Rádiom Slovensko po Európskej únii

Euro Info Centrum Úradu vlády SR spolupracuje so Slovenským rozhlasom na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii aj v roku 2011.  Projekt pozostáva z vysielania troch typov relácií:

1. Dobrovoľníctvo v EÚ“

Dvadsaťsedem častí o dobrovoľníctve v krajinách EÚ, v rámci ktorých predstavíme špecifiká a prvenstvá v oblasti dobrovoľníctva v jednotlivých krajinách EÚ.

Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Slovenský rozhlas v spolupráci s Euro Info Centrom a národným koordinátorom Európskeho roka dobrovoľníctva v SR -IUVENTOU - predstaví rôznorodé pohľady na dobrovoľnícku prácu v jednotlivých krajinách EÚ. Zameria sa na rôzne aspekty dobrovoľníctva ľudí, ktorí pracujú na dobrovoľníckych projektoch na Slovensku, ako aj Slovákov, ktorí sa zúčastňujú na dobrovoľníckej práci v zahraniční.

13.1.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Úvodná relácia k Európskemu roku dobrovoľníctva

20.1.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Rakúsku  - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:  Dobrovoľníctvo v Rakúsku  - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:  Dobrovoľníctvo v Rakúsku  - 3. časť

27.1.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Českej republike - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Českej republike - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Českej republike - 3. časť

10.2.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Poľsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Poľsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Poľsku - 3. časť

17.2.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Belgicku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Belgicku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Belgicku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Belgicku - 4. časť

3.3.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Maďarsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Maďarsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Maďarsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Maďarsku - 4. časť

10.3.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Holandsku - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Holandsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Holandsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Holandsku - 4. časť

31.3.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo na Cypre - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo na Cypre - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo na Cypre - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo na Cypre - 4. časť

14.4.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Francúzsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Francúzsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Francúzsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Francúzsku - 4. časť

28.4.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Nemecku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Nemecku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Nemecku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Nemecku - 4. časť

4.5.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Rumunsku - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Rumunsku - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Rumunsku - 3.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Rumunsku - 4.časť

19.5.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Taliansku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Taliansku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Taliansku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Taliansku - 4. časť

9.6.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Litve - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Litve - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Litve - 3.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Litve - 4.časť

23.6.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Švédsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Švédsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Švédsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Švédsku - 4. časť

30.6.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Írsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Írsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Írsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Írsky dobrovoľník na Slovensku - 4.časť

14.7.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Fínsku - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Fínsku - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Fínsku - 3.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Fínsku - 4.časť

28.7.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Lotyšsku - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Lotyšsku - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovenskí dobrovoľníci v Lotyšsku - 3.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Lotyššská dobrovoľníčka na Slovensku - 4.časť

4.8.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Zapojte sa do Dní dobrovoľníctva 2011 - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Zapojte sa do Dní dobrovoľníctva 2011 - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Zapojte sa do Dní dobrovoľníctva 2011 - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Zapojte sa do Dní dobrovoľníctva 2011 - 4. časť

11.8.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - Malta - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - Malta - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: 
Európska dobrovoľnícka služba - Malta - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - Malta - 4. časť

25.8.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovinsko a dobrovoľnícke aktivity - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: 
Slovinsko a dobrovoľnícke aktivity - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: 
Slovinsko a dobrovoľnícke aktivity - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: 
Slovinsko a dobrovoľnícke aktivity - 4. časť

22.9.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: 
Dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
 Dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
 Dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii - 4. časť

29.9.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Dánsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
 Dobrovoľníctvo v Dánsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
 Dobrovoľníctvo v EÚ - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
 Dobrovoľníctvo v EÚ - 4. časť

13.10.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Luxembursku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Luxembursku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Luxembursku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Luxembursku - 4. časť

20.10.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Estónsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Estónsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Estónsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Estónsku - 4. časť

3.11.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Európska dobrovoľnícka služba - 4. časť

24.11.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Portugalsku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Portugalsku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Portugalsku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Portugalsku - 4. časť

1.12.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Grécku - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Grécku - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Grécku - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo v Grécku - 4. časť

1
5.12.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo a euro - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo a euro - 4. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo a euro - 5. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Dobrovoľníctvo a euro - 6. časť2. „Euro  - naša mena“

Dvadsať častí seriálu o európskej mene, v rámci ktorých predstavíme krajiny eurozóny, motívy na ich eurominciach a prinesieme informácie o prechode z národnej meny na spoločnú európsku.

Slovensko je dva roky členom Európskej menovej únie, ktorá sa v januára 2011 rozrástla o Estónsko. Hoci všetci eurobankovky sú rovnaké, motívy na eurominciach sú v kompetencii jednotlivých krajín. Priblížime aj aktuálne informácie o turbulenciách európskej meny v roku 2011. Prinesieme pohľady na euro v sedemnástich krajinách eurozóny, ako aj v Monaku, San Maríne a Vatikáne, ktoré vydávajú vlastné euromince.

  3.2.2011 

 S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Rakúsko – od šilingu k euru – 1.časť

 S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Rakúsko – od šilingu k euru – 2.časť

 S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Rakúsko – od šilingu k euru – 3.časť

24.2.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Belgicko - od franku k euru - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Belgicko - od franku k euru - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Belgicko - od franku k euru - 3. časť

S  Rádiom Slovensko po Európskej únii- Belgicko - od franku k euru - 4. časť

17.3.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Holandsko - od guldenu k euru - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Holandsko - od guldenu k euru - 2. časť 

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Holandsko - od guldenu k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii - Holandsko - od guldenu k euru - 4. časť

24.3.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: História peňažníctva na Cypre

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Národné motívy na cyperských eurominciach

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Prechod na euro na Cypre

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Život s eurom na Cypre

7.4.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Francúzsko - od franku k euru - 1. časť 

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Francúzsko - od franku k euru - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Francúzsko - od franku k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Francúzsko - od franku k euru - 4. časť

21.4.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Nemecko - od marky k euru - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Nemecko - od marky k euru - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Nemecko - od marky k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Nemecko - od marky k euru - 4. časť

12.5.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Taliansko - od líry k euru - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Taliansko - od líry k euru - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Taliansko - od líry k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Taliansko - od líry k euru - 4. časť

2.6.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Monaco - od franku k euru - 1.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Monaco - od franku k euru - 2.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Monaco - od franku k euru - 3.časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Monaco - od franku k euru - 4.časť

17.6.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Írsko - od libry k euru - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Írsko - od libry k euru - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Írsko - od libry k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Írsko - od libry k euru - 4. časť

7.7.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Vatikán - od líry k euru - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Vatikán - od líry k euru - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Vatikán - od líry k euru - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Vatikán - od líry k euru - 4. časť

21.7.2011

S Rádiom slovensko po Európskej únii: Nórsko - od marky k euru - 1. časť

S Rádiom slovensko po Európskej únii: Nórsko - od marky k euru - 2. časť

S Rádiom slovensko po Európskej únii: Nórsko - od marky k euru - 3. časť

S Rádiom slovensko po Európskej únii: Nórsko - od marky k euru - 4. časť

18.8.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euromince na Malte - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Maltézsky rád - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euromince na Malte - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euromince na Malte - 4. časť

1.9.2011


S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovinské euromince - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovinské euromince - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovinské euromince - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Slovinské euromince - 4. časť

8.9.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Od koruny k euru - slovenské euromince - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Od koruny k euru - slovenské euromince - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Od koruny k euru - slovenské euromince - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Od koruny k euru - slovenské euromince - 4. časť

15.9.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a republika San Maríno - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a republika San Maríno - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a republika San Maríno - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a republika San Maríno - 4. časť

6.10.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Luxemburské euromince - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Luxemburské euromince - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Luxemburské euromince - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Luxemburské euromince - 4. časť

27.10.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii:
Estónsko a euro - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Estónsko a euro - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Estónsko a euro - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Estónsko a euro - 4. časť

10.11.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Španiesko a euro - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Španiesko a euro - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Španiesko a euro - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Španiesko a euro - 4. časť

17.11.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Portugalsko a euro - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Portugalsko a euro - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Portugalsko a euro - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Portugalsko a euro - 4. časť

8.12.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Grécko a euro - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Grécko a euro - 2. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Grécko a euro - 3. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Grécko a euro - 4. časť

15.12.2011

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro aj v troch štátoch mimo EÚ

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Motívy na eurominciach

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a dobrovoľníci - súhrn - 1. časť

S Rádiom Slovensko po Európskej únii: Euro a dobrovoľníci - súhrn - 2. časť


 

  

3. „Portréty dunajských mostov“

Tridsaťdva častí o Dunaji, druhej najdlhšej európskej rieke spájajúcej 11 štátov – Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko. Tieto krajiny spájal dunajský veľtok v minulosti, a bude ich úzko spájať aj v budúcnosti. Stratégia Európskej únie pre dunajský región, ktorú v 1. polroku 2011 prijme Európska komisia a na ktorej účinne participuje aj Slovenská republika, je výbornou príležitosťou na posilnenie ekonomického, kultúrneho i občianskeho rozvoja európskych krajín, ktorými preteká Dunaj

Dunajské brehy spájajú mostné konštrukcie, ktoré majú historickú, architektonickú i ľudskú hodnotu. Spájajú nielen protiľahlé brehy, ale aj krajiny, ľudí, národy. V cykle programov predstavíme najvýnimočnejšie stavby , ktoré v histórii i v súčasnosti najviac zasiahli do života ľudí a sú konštrukčnými skvostami Európy. V montáži historických faktov, výpovedí odborníkov, pamätníkov a ich postrehov priblížime stavebný štýl dunajských mostov, ale aj historické súvislosti, za akých vznikali.

5.3.2011 

Portréty dunajských mostov - 1. časť - Úvodná relácia

12.3.2011

Portréty dunajských mostov - 2 časť - Ulm (Nemecko)

19.3.2011

Portréty dunajských mostov - 3.časť - Regensburg (Nemecko)

26.3.2011

Portréty dunajských mostov - 4. časť - Passau (Nemecko)

2.4.2011

Portréty dunajských mostov - 5. časť - Linz (Rakúsko)

9.4.2011

Portréty dunajských mostov - 6.časť - Ybbs-Persenbeug (Rakúsko)

16.4.2011

Portréty dunajských mostov - 7. časť - Krems a Tulln (Rakúsko)

23.4.2011

Portréty dunajských mostov - 8. časť - Viedeň (Rakúsko)

30.4.2011

Portréty dunajských mostov - 9. Viedeň -Reichsbrücke (Rakúsko)

7.5.2011

Portréty dunajských mostov - 10. Bratislava - Nový most (Slovensko)

4.6.2011

Portréty dunajských mostov - 11. Komárno - Alžbetin most (Slovensko)

11.6.2011

Portréty dunajských mostov - 12. Budapešť - Margitin most ( Maďarsko )

18.6.2011

Portréty dunajských mostov - 13. Budapešť - reťazový most ( Maďarsko )

25.6.2011

Portréty dunajských mostov - 14. Budapešť - Alžbetin most ( Maďarsko )

2.7.2011

Portréty dunajských mostov - 15. Budapešt - Most slobody (Maďarsko)

9.7.2011

Portréty dunajských mostov - 16. Baja (Maďarsko)

16.7.2011

Portréty dunajských mostov - 17. Bezdan (Srbsko)

23.7.2011

Portréty dunajských mostov - 18. Báčska Palanka (Srbsko)

30.7.2011

Portréty dunajských mostov- 19. Most Dúhy Nový Sad (Srbsko)

6.8.2011

Portréty dunajských mostov - 20. Most Slobody Nový Sad (Srbsko)

13.8.2011


Portréty dunajských mostov -  21. Dunajské mosty Belehrad (Srbsko)

20.8.2011


Portréty dunajských mostov - 22. Ďerdapský dunajský priesmyk

26.8.2011


Portréty dunajských mostov - 23. Trajánov most (Srbsko/Rumunsko)

3.9.2011

Portréty dunajských mostov - 24. Calafat - Vidin (Rumunsko/Bulharsko)

10.9.2011


Portréty dunajských mostov - 25. Giurgiu - Ruse (Rumunsko/Bulharsko)

17.9.2011


Portréty dunajských mostov - 26. Mosty na rumunskom území

24.9.2011


Portréty dunajských mostov - 27. Historické skvosty i technické unikáty

1.10.2011


Portréty dunajských mostov- 28. Historické skvosty i technické unikáty 2

8.10.2011


Portréty dunajských mostov- 29. Historické skvosty i technické unikáty 3
 


Všetky odvysielané relácie spolu s popisom k jednotlivým epizódam môžete nájsť vo webarchíve nášho partnera – Slovenského rozhlasu, ktorý sa spolupodieľa na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii.