S Rádiom Slovensko po Európskej únii

 

Euro Info Cetrum Úradu vlády SR spolupracuje v roku 2010 so Slovenským rozhlasom na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii, ktorý pozostáva z vysielania troch typov relácií:


1.    „Európske líderstvo“  –26 častí o jednotlivých krajinách EÚ a ich líderstve v rámci Únie. Každá krajina EÚ v niečom vyniká, relácie predstavujú 26 prvenstiev jednotlivých krajín EÚ.

Zoznam odvysielaných relácií v roku 2010 :

S Rádiom Slovensko po EÚ – Portugalsko
S Rádiom Slovensko po EÚ – Írsko
S Rádiom Slovensko po EÚ – Lotyšsko
Európske líderstvo – Dánsko
S Rádiom Slovensko po EÚ - Cyprus
S Rádiom Slovensko po EÚ - Fínsko
S Rádiom Slovensko po EÚ
S Rádiom Slovensko po EÚ - Francúzsko kulinársky líder
Spracúvanie železnej rudy na Slovensku
S Rádiom Slovensko po EÚ – Švédsko
S Rádiom Slovensko po EÚ - Veľká Británia
Európske líderstvo – Bulharsko
S Rádiom Slovensko po EÚ – Grécko
S Rádiom Slovensko po EÚ – Luxembursko
Európske líderstvo - Rumunsko
Prečo sa Slováci chcú učiť angličtinu na Malte?
Čo je na maltskej angličtine špecifické
Európske líderstvo - Malta
Malta - líder jazykového vzdelávania
Európske líderstvo – Taliansko
EÚ vôkol nás: Slovinsko - lipicany
EÚ vôkol nás: Slovinsko - gastronómia
EÚ vôkol nás: Slovinsko
EÚ vôkol nás - Litva: Krajina jantáru
EÚ vôkol nás - Litva: tradičné litovské jedlo
EÚ vôkol nás - Litva: Čo je pre Litvu charakteristické?
Európske líderstvo - Nemecko
Európske líderstvo - Združenie výrobcov tradičných mäsových výrobkov
Európske líderstvo - Poľsko
S Rádiom Slovensko po EÚ - Poľsko
Európske líderstvo - termálne kúpele
Európske líderstvo - dobroty maďarskej kuchyne
Európske líderstvo - budínske kúpele
Európske líderstvo - České sklo - história
Európske líderstvo - české národné jedlo
Európske líderstvo - České sklo
Európske líderstvo - Rakúsko


2.    „Zaklopme na dvere európskym agentúram“ – 23 častí, predstavujúcich inštitúcie a agentúry EÚ, ktoré sú zriadené za účelom plnenia špecifických, technických, vedeckých alebo riadiacich úloh v rámci prvého piliera EÚ.

Zoznam odvysielaných relácií v roku 2010 :

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Agentúra spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva
S Rádiom Slovensko po EÚ - Námorná agentúra
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
S Rádiom Slovensko po EÚ - Európska environmentálna agentúra
S Rádiom Slovensko po EÚ - Európska železničná agentúra
S Rádiom Slovensko po EÚ - Úrad spoločenstva pre odrody rastlín
S Rádiom Slovensko po EÚ - Európske stredisko na prevenciu a kontrolu chorôb
S Rádiom Slovensko po EÚ - Agentúra pre lieky
Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
CEDEFOP
Program Galileo
Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
EÚ vôkol nás - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EÚ vôkol nás - Nadácia pre odborné vzdelávanie
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Zaklopme na dvere - O európskej agentúre pre základné práva3.    „Dunaj nás spája“ – 30 častí relácií o druhej najdlhšej európskej rieke, ktorá spája 11 európskych štátov. Cyklus relácií predstavuje Dunaj ako zdroj inšpirácie pre podnikateľov, vedcov, cestovný ruch, umelcov a študentov v reportážach predstavujúcich ekonomický, ekologický, turistický a kultúrny potenciál Dunaja.

Zoznam odvysielaných relácií v roku 2010 :

História vodnej dopravy na Slovensku

Všetky odvysielané relácie spolu s popisom k jednotlivým epizódam môžete nájsť vo webarchíve nášho partnera – Slovenského rozhlasu, ktorý sa spolupodieľa na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii.