Cyklus rozhlasových relácií o živote v krajinách EÚ - rok 2009

 
 Rádio Regina    

Moja obec - Môj svet

Cyklus Rádia Regina o správe vecí verejných v menších obciach Európskej únie, o záujme občanov o život a rozvoj obce, mapovanie jazyka, nárečí a zaujímavostí konkrétneho regiónu.
Od 7. marca do 27. júna 2009 každú sobotu reportáž z inej obce EÚ v relácii Panoráma o 10:00
Moja obec - Môj svet live
 

Ako žije Dunaj

Od 5. septembra bude Rádio Regina každú sobotu v relácii Panoráma prinášať reportážne putovanie po krajinách a regiónoch, ktorými preteká Dunaj - najväčšia rieka na Slovensku a navyše rieka, ktorá preteká viacerými krajinami Európskej únie.
Budeme mapovať tok Dunaja od jeho prameňa v Čiernom lese v Nemecku, až po jeho ústie do Čierneho mora na hraniciach medzi Rumunskom a Ukrajinou.
sobota 10.00
Ako žije Dunaj live

 Rádio Slovensko    

Slovensko v EÚ - Hovoríte po..?

Seriál o krajinách Európskej únie, pripravovaný v spolupráci s Úradom vlády, venovaný najmä jazykom.
Hovoríte cyperskou gréčtinou? live
Hovoríte po anglicky? live
Hovoríte po baskicky? live
Hovoríte po dánsky? live
Hovoríte po francúzsky? live
Hovoríte po galícijsky? live
Hovoríte po holandsky? live
Hovoríte po jidiš? live
Hovoríte po katalánsky? live
Hovoríte po korzicky? live
Hovoríte po litovsky? live
Hovoríte po lotyšsky? live
Hovoríte po maďarsky? live
Hovoríte po portugalsky? live
Hovoríte po rumunsky? live
Hovoríte po rusínsky? live
Hovoríte po slovinsky? live
Hovoríte po walesky? live
Hovoríte po škótsky? live
Hovoríte po španielsky? live
Hovoríte po česky? live
Hovoríte po írsky? live
Hovoríte po estónsky? live
Hovoríte po grécky? live
Hovoríte po maltsky? live
Hovoríte po nemecky? live
Hovoríte po poľsky? live
Hovoríte po slovensky? live
Hovoríte po taliansky? live

 Rádio Devín    

Europódium

Mesačník Europódium je relácia, ktorá sa rodila pomerne dlho z jednosmerne orientovaných polhodinových blokov zameraných vždy na jeden štát. Vzhľadom na to, že bolo potrebné vniesť do neho dynamiku a pestrosť, rozšírila sa aj jeho minutáž. Viac ako 3 roky ide o 60 minútovú reláciu, ktorá mapuje spoločenské dianie v Európe prihliadnuc na kultúru. Jej podstatou je ukázať možno občas malé príbehy ako veľké, predstaviť často neznámych tvorcov, v ktorých je obrovský potenciál, nájsť zaujímavé miesta, ktoré prepisujú históriu. Cestovanie po krajinách, kde sa rodia reportáže, je tou najzákonitejšou cestou k nim.

Vzhľadom na to, že dnes žijeme v Európskej únii, je táto relácia o to viac dôležitejšia. Chce totiž prekračovať hranice Európskej únie, aby znovuobjavila individualitu jednotlivých štátov. Pripomína, že nie je čas na všeobecné úsudky, ale podporu jednotlivosti a osobitosti.

Autor: Jarmila Hrehorčáková

Vysielací čas:
sobota 15:00 (Rádio Devín)
Europódium  live
 

Babylon

Mesačník o umení a spoločnosti cez prizmu multilingualizmu a európanstva - jeho súčasťou sú v roku 2009 aj reportáže z ciest po krajinách Európskej únie, v ktorých redaktori a spolupracovníci Rádia Devín putujú za vodou.
Pripravuje Tatiana Linetová

pondelok 19:05
Babylon live