Medzinárodné konferencie

Európska komisia iniciovala v prvom polroku 2010 päť medzinárodných konferencií na diskusiu o zameraní Dunajskej stratégie:

  • január 2010 Ulm ( Nemecko )
  • február 2010 Budapešť ( Maďarsko )
  • marec 2010 Bratislava - Viedeň ( Slovensko - Rakúsko )
  • máj 2010 Ruse ( Bulharsko )
  • jún 2010 Constanta ( Rumunsko )

 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/events_en.htm