Lichtenštajnsko (EEP) – koľko zaplatíte

Aj keď Lichtenštajnsko nie je členom EÚ, spája ho s jej krajinami množstvo bilaterálnych dohôd v oblasti politickej, ekonomickej i kultúrnej. Lichtenštajnsko je členom Európskeho ekonomického priestoru (EEP)

Ak počas dovolenky v Lichtenštajnsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú lichtenštajnským právom. Vzťahuje sa to na všetky služby, ktoré vzhľadom na zdravotný stav nemôžu byť vykonané až po návrate do SR. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie obráťte sa na lekára alebo nemocnicu. Ambulantná lekárska starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom voľne praktizujúcich lekárov (freier Praxis) alebo vo výnimočných prípadoch prostredníctvom pohotovosti v nemocnici Vaduz..

Pred začatím ošetrenia predložte formulár ako aj váš platný preukaz totožnosti. Stomatologické výkony nepatria do katalógu výkonov lichtenštajnskej zdravotnej poisťovne a musíte ich zaplatiť sami.

Lieky

Ak lekár zistí, že potrebujete lieky, vystaví vám recept. Lieky dostanete v každej lekárni. Lieky vydávajú aj lekári. Na ťarchu zdravotného poistenia idú len určité lekárom predpísané lieky, ktoré sú uvedené v zozname.

Hospitalizácia (Nemocničné ošetrenie)

Ak je ochorenie tak závažné, že potrebujete nemocničné ošetrenie, predpíše ho ošetrujúci lekár. Pri príjme do nemocnice sa musíte preukázať svojim formulárom. V neodkladných situáciách vás budú ochotní prijať na základe formulára aj bez odporúčania.

Príplatky/poplatky

Ak Vám budú poskytnuté služby, prichádzajú do úvahy nasledovné príplatky/poplatky:

Výkony

Príplatky/poplatky

Lekárske ošetrenie

67 CHF na obdobie 30 dní

Hospitalizácia
(nemocničné ošetrenie)

33,5 CHF pre dôchodcov a poistencov medzi 16. a 20. rokom života

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Tá potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

(zdroj: www.doeuropy.sk )