Poľsko –koľko zaplatíte

Ak počas dovolenky v Poľsku ochoriete, máte nárok na zdravotnú starostlivosť stanovenú poľským právom. Vzťahuje sa to na všetky služby, ktoré vzhľadom na zdravotný stav nemôžu byť vykonané až po návrate do SR. V prípade choroby je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

Lekárske ošetrenie

Ak potrebujete lekárske ošetrenie, obráťte sa na s formulárom na lekára alebo nemocnicu.

Náhrada výdavkov

Ak ste museli uhradiť danú zdravotnú starostlivosť sami, obráťte sa s potvrdeniami o zaplatení, z ktorých sú jasné zrealizované výkony, na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu. Táto potom určí či a prípadne aká suma vám môže byť preplatená.

(zdroj: www.doeuropy.sk )