• <<
  • 20. Október
  • 21. Október
  • 22. Október
  • 23. Október
  • 24. Október
  • 25. Október
  • 26. Október
  • >>

V decembri roku 2002 v Kodani dosiahli lídri EÚ dohodu o ukončení prístupových rokovaní s 10 kandidátskymi štátmi vrátane Slovenska. Naša krajina sa stala členským štátom Európskej únie 1. mája 2004. Prinášame krátku chronológiu udalostí.


4. október 1993, Luxembursko: Slovenská republika podpísala Európsku dohodu o pridružení k EÚ - Asociačnú dohodu. Európsky parlament ju ratifikoval 27. októbra 1993, NR SR 15. decembra 1993.
1. februára 1995 nadobudla platnosť Asociačná dohoda- ratifikovali ju všetky členské štáty EÚ.
27. jún 1995, Cannes: slovenský premiér Vladimír Mečiar predložil oficiálnu žiadosť o prijatie SR do EÚ.
Október 1997: Európska komisia nezaradila SR medzi kandidátov, najlepšie pripravených na vstupné rozhovory o členstve v EÚ. Dôvodom bolo neplnenie politických kritérií.
12. až 13. december 1997, Luxembursko: Európska rada schválila koncepciu rozširovania EÚ a rozhodla, že intenzívne rokovania o členstve sa začnú s prvou skupinou - ČR, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko a Cyprus. SR bolo spolu s Litvou, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom zaradené do druhej skupiny, ktorá sa mala pripravovať na rozhovory.
30. marec 1998, Londýn: EÚ začala vstupný proces so všetkými 11 kandidátskymi štátmi.
1. október 1998: EÚ označila parlamentné voľby v SR za pozitívny krok k integrácii Slovenska do EÚ.
12. december 1998, Viedeň: Európska rada ocenila pozitívne zmeny v SR po parlamentných voľbách, neodporučila však začať priame rozhovory o vstupe so žiadnou z kandidátskych krajín.
10. až 11. december 1999, Helsinki: summit EÚ rozhodol začať rokovania o vstupe so všetkými piatimi štátmi tzv.
2. skupiny vrátane SR. Pozvanie SR na rokovanie o vstupe do EÚ.

15. februára 2000, Brusel - otvorenie rokovania o vstupe (tzv. Prístupová konferencia) so Slovenskou republikou.

8. november 2000: EK ocenila celkový pokrok SR na ceste do EÚ.

7. – 10- decembra, Nice - premiér Mikuláš Dzurinda sa zúčastnil na zasadaní Európskej konferencie, ktorá sa konala pred summitom EÚ. Predstavitelia kandidátskych krajín diskutovali s predstaviteľmi členských štátov EÚ o aktuálnom stave rokovaní v rámci Medzivládnej konferencie o inštitucionálnej reforme v EÚ.

21. - 23. februára 2001  - návšteva komisára EÚ pre rozšírenie G. Verheugen v SR.


26. apríl 2001: EK pozastavila vyplácanie finančnej pomoci pre SR - tzv. kauza zneužívania eurofondov. Dôsledkom bolo odvolanie vicepremiéra Pavla Hamžíka z funkcie. Prostriedky boli uvoľnené až v septembri 2002.
27. jún 2001: SR dostihla ČR a Estónsko v počte uzatváraných kapitol.
13. november 2001: EK konštatovala pokrok SR v príprave na vstup do EÚ, upozornila však aj na rad problémov, ktoré treba odstrániť.

28. februára 2002  - novým veľvyslancom EÚ na Slovensku sa stal holandský diplomat Eric van der Linden, ktorý nahradil Waltera Rochela.

15. - 16. marca 2002 Barcelona  - sa konal summit EÚ, ktorého hlavným programom boli opatrenia potrebné k modernizácii európskej ekonomiky. Po prvý raz v histórii mali možnosť zúčastniť sa na pracovnej časti summitu aj zástupcovia krajín uchádzajúcich sa o členstvo v únii. SR reprezentoval premiér M. Dzurinda.

18. - 19. marca 2002 Brusel  - premiér M. Dzurinda rokoval v centrále EÚ s predsedom EK R. Prodim a komisárom pre rozšírenie G. Verheugenom. Témou rokovania bola záverečná etapa prípravy SR na členstvo v EÚ.

22. september 2002: Predseda EP Pat Cox vyjadril spokojnosť s výsledkami parlamentných volieb ako potvrdením línie, nastúpenej v roku 1998.

9. októbra 2002  - EK oficiálne odporučila prijať SR do EÚ v roku 2004.

25. október 2002, Brusel: EÚ odporučila na svojej najvyššej úrovni okrem Slovenskej republiky aj ďalších 9 kandidátskych štátov na vstup do EÚ.
20. november 2002, Štrasburg: EP schválil výraznou väčšinou rezolúciu o rozšírení EÚ. Vyzval v nej členské krajiny EÚ, aby na summmite v Kodani stanovili ako najneskorší dátum rozšírenia Únie 1. máj 2004.
12. až 13. december 2002, Kodaň: lídri EÚ dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s 10 kandidátskymi štátmi, vrátane SR. K 15 pôvodným členským štátom únie sa tak mali pripojiť Cyperská republika, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

17. februára 2003  - prezident SR R. Schuster vypísal na 16. a 17. mája referendum o vstupe krajiny do EÚ (referendová otázka znela: „Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?“)

19. marca 2003 Brusel  - Zahraničný výbor EP schválil prijatie SR do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 56 poslancov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali.

9. apríla 2003 Štrasburg  - EP schválil prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 521 poslancov, proti sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo.

14. apríla 2003 Luxemburg  - Rada EÚ zložená z ministrov zahraničných vecí oficiálne schválila prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Rozhodnutie definitívne otvorilo cestu k podpisu zmluvy o pristúpení.


16. apríl 2003, Atény: slávnostné podpísanie Zmluvy o pristúpení k EÚ desiatich kandidátskych krajín únie. Za SR dokument podpísali prezident R. Schuster a premiér M. Dzurinda.

16. až 17. mája 2003: za vstup SR do EÚ sa vyslovilo 92,46 percenta účastníkov referenda. Účasť v referende bola najnižšia zo všetkých kandidátskych štátov - 52,15 percenta.
28. január 2004: vláda SR rozhodla, že prvým slovenským eurokomisárom sa stane Ján Figeľ.
1. máj 2004: vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.
13. jún 2004: prvé voľby 14 slovenských poslancov do Európskeho parlamentu.