Nazov spoločnosti
Informačné centrum
Štefánikova 2
813 70 Bratislava
Telefón: 0800/103 104
Mobil: 0905/387638
E-mail: icuv@vlada.gov.sk

Anketa z 18.6.2012

Otázka:

Myslíte si, že zvládne Grécko reformy na ozdravenie verejných financií, ktoré sú podmienkou na čerpanie ďalších pôžičiek zo strany EÚ a MMF?

Na anketovú otázku odpovedalo spolu 774 respondentov. Približne 34% odpovedajúcich sa vyjadrilo k otázke kladne, 36% odpovedalo na otázku záporne a 30% sa nevedelo vyjadriť.


Anketa z 11.5.2012


anketa máj 2012

Otázka:

Myslíte si, že Grécko bude musieť nakoniec vystúpiť z eurozóny?
 

Na anketovú otázku odpovedalo spolu 843 respondentov. Z toho 36% si myslí, že Grécko bude musieť vystúpiť z eurozóny, 31% odpovedalo záporne a 33% sa nevedelo k otázke vyjadriť. 


Anketa z 8.3.2012

anketa marec 2012

Otázka:

Prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov sa môže 1 milión občanov EÚ priamo podieľať na formovaní politík Únie tým, že vyzve Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh. Viete o tejto možnosti?

Na anketovú otázku odpovedalo spolu 264 respondentov. Z toho kladne odpovedalo 39%, záporne 30% a 31% respondentov daná téma nezaujíma. 


Anketa z 10.2.2012


anketa febru

Otázka:

Podporujete prijatie dohody ACTA v EÚ?
 

Na anketovú otázku odpovedalo spolu 70 respondentov, z ktorých 24% odpovedalo kladne, 49% sa vyjadrilo záporne a 27% nevedelo povedať svoj názor.Anketa z 9.1.2012

anketa janu
 

Otázka:
 

Od januára prevzalo Dánsko rotujúce predsedníctvo v EÚ. Myslíte si, že sa mu podarí presadiť svoje priority?
 

Na anketovú otázku odpovedalo spolu 211 respondentov, z ktorých 30% odpovedalo, že sa Dánsku podarí presadiť jeho priority, 33% odpovedalo záporne a 36% respondentov nevedelo na položenú otázku odpovedať.