• <<
  • 20. Október
  • 21. Október
  • 22. Október
  • 23. Október
  • 24. Október
  • 25. Október
  • 26. Október
  • >>

17 roční vodiči

11.04.2012 - V súvislosti s nadchádzajúcimi letnými prázdninami a brigádami dávame do pozornosti informáciu ohľadom vedenia osobných motorových vozidiel osobami mladšími ako 18 rokov. Od 1. novembra 2011 platí novela Zákona o cestnej premávke, ktorý hovorí okrem iného, že vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov.

Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B však budú môcť do dovŕšenia dospelosti (18 rokov), najmenej však 3 mesiace, viesť vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz, nebude môcť byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenie vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.
Mladí vodiči nebudú môcť využiť túto možnosť vo všetkých krajinách Európskej únie. Každá krajina má svoju legislatívu a nie každá dovoľuje osobám mladším ako 18 rokov viesť osobné auto. Pred vycestovaním do krajiny EÚ je potrebné  zistiť si túto informáciu.

V týchto krajinách EÚ je povolené používanie osobného motorového vozidla osobou mladšou ako 18 rokov: Veľká Británia, Írsko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. 
ICUV