Dňa 17. marca 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 RF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre návrat.
 
Finančné vymedzenie
Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 70 000,00 EUR.
Termín ukončenia výzvy 
11. apríl 2014(do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)
Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre návrat sa uskutoční dňa 21. marca 2014 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 336 na 3. poschodí.
 
Kompletnú informáciu nájdete TU.

http://www.minv.sk/?rf_vyzva

Výzva je uverejnená na stránke Ministerstva vnútra SR.